Brane  Šuštaršič
Predsednik
PODATKI

 •   031-315-159

 •   branesu@gmail.com

 • Franci  Renko
  Namestnik predsednika
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   fr.renko@gmail.com

 • Ladislav  Marentič
  Podpredsednik
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   ladislav.marentic@gmail.com

 • Tomaž  Prus
  Tajnik
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   tomaz.prus@gmail.com

 • Zlata  Štrucelj
  Blagajnik
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   zlata.strucelj@gmail.com

 • Gusti  Ivanšek
  Predsednik komisije - mladina
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Marjana  Štricelj
  Predsednik komisije - članice
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Julij  Štampohar
  Predsednik komisije - veterani
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Anton  Stipanič
  Predsednik disciplinske komisije
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Darko  Jonke
  Predsednik komisije za odlikovanja in priznanja
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   d.jonke@secop.com

 • Saša  Vorkapič
  Poveljnik
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Matjaž  Plut
  Član upravnega odbora
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   matjaz.plut@gmail.com

 • Matej  Jaklič
  Član upravnega odbora
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   matej.jaklic@gmail.com

 • Roman  Pavliha
  Predsednik nadzornega odbora
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Matjaž  Dim
  Član nadzornega odbora
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Marija  Ferk
  Član nadzornega odbora
  PODATKI

 •   Telefonska štev


 • Milan  Žunič St.
  Član nadzornega odbora
  PODATKI

 •   Telefonska štev

 •   kovinoplastika.zunic@siol.net