GASILCI SVETUJEJO

 • OB POŽARU ALI DRUGI NESREČI POKLIČITE ŠTEVILKO 112!
 • VEDNO PREVERITE, ALI STE UKRENILI VSE, DA BI PREPREČILI POŽAR!
 • REDNO PREGLEDUJTE IN VZDRŽUJTE NAPELJAVE! (električna, plinska, vodovodna)
 • PRI MENJAVI PLINSKE JEKLENKE VEDNO ZAMENJAJTE TESNILO!
 • PREIZKUS TESNJENJA JEKLENKE OPRAVITE S PENO DETERGENTA ZA POMIVANJE POSODE!
 • PLIN V JEKLENKAH IN DRUGE VNETLJIVE TER NEVARNE SNOVI KUPUJTE SPROTI! NE SKLADIŠČITE JIH V STANOVANJU ALI KLETI!

OB DALJŠI ODSOTNOSTI...

(dopust, potovanje, službena odsotnost):

 • IZKLOPITE GOSPODINJSKE APARATE, ZA KATERE NI NUJNO DA DELUJEJO!
 • IZKLOPITE PLINSKO NAPELJAVO IN ZAPRITE DOVOD PLINA!
 • IZKLJUČITE ELEKTRIČNE IN ANTENSKE PRIKLJUČKE OBČUTLJIVIH NAPRAV! (TV, telefon, računalnik...)

OB KRAJŠI ODSOTNOSTI...

Tudi hiter nakup ali klepet pri sosedovih je lahko usoden, zato:

 • IZKLOPITE ŠTEDILNIK IN ODSTAVITE POSODO!
 • IZKLJUČITE LIKALNIK IN DRUGE GRELNE NAPRAVE!
 • NE SUŠITE PERILA NA ELEKTRIČNEM RADIATORJU ALI DRUGIH GRELNIH TELESIH!
 • UGASNITE GOREČE SVEČE!
 • NE PUŠČAJTE PRIŽGANE CIGARETE!