Znaki za alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč


1. Opozorilo na nevarnost

Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.


Vključite radio ali TV in spremljajte
obvestila o nevarnostih ter
ukrepajte v skladu z njimi.2. Neposredna nevarnost

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.


Vključite radio ali TV in poslušajte
navodila o zaščitnih ukrepih ter
ravnajte v skladu z njimi.3. Konec nevarnosti

Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.


Spremljajte radijska in
televizijska obvestila.4. Preizkus siren

Opravlja se vsako prvo soboto v mesecu ob 12.00 uri in je enak znaku za konec nevarnosti!