Društvo PGD Gradac deluje v različnih sektorjih v Gasilski zvezi Metlika. In sicer v območju PGD Gradac, v sektorju Gradac, ter v gasilski zvezi Metlika.
Za več informacij o posameznem sektorju kliknite na spodnji gumb posameznega sektorja.

 • PGD Gradac
 • Sektor Gradac
 • Gasilska zveza Metlika
Območje PGD Gradac zajema kraje:
 • Gradac
 • Klošter
 • Okljuka
Sektor Gradac
Nosilno društvo v sektorju.
Sektor zajema kraje:
 • Boginja vas
 • Boršt
 • Dobravice
 • Geršiči
 • Gradac
 • Grm
 • Kapljišče
 • Klošter
 • Krasinec
 • Krivoglavice
 • Mlake
 • Okljuka
 • Otok
 • Podzemelj
 • Prilozje
 • Primostek
 • Škrilje
 • Zemelj
Gasilska zveza Metlika