• 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe      -      25.04.2020      -      02:00      -      Drašiči 11, gori drvarnica.
002      Požari v naravi oziroma na prostem      -      08.05.2020      -      01:49      -      Pod Jugorjem gori ob cesti.
003      Močan veter, vetrolom      -      14.08.2020      -      21:16      -      Močan veter razkril del strehe stanovanjskega objekta.
004      Tehnična in druga pomoč      -      29.12.2020      -      00:47      -      Gradac 123, onemogla oseba odpiranje vrat.
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001        Tehnična in druga pomoč       -       10.05.2019       -       01:16       -       Počena cev v kleti stanovanjske hiše.
002        Tehnična in druga pomoč       -       02.07.2019       -       00:10       -       Močan veter, vetrolom.
003        Tehnična in druga pomoč       -       02.07.2019       -       01:15       -       Močan veter, vetrolom.
004        Tehnična in druga pomoč       -       21.07.2019       -       05:26       -       Gasilski dom Gradac, razkrita streha.
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001        Toča       -       08.06.2018       -             -       Močno neurje s točo, Črnomelj in okolica.
002        Tehnična in druga pomoč       -       09.06.2018       -             -       Občina Črnomelj, odpravljanje posledic neurja.
003        Tehnična in druga pomoč       -       10.06.2018       -             -       Občina Črnomelj, odpravljanje posledic neurja.
004        Tehnična in druga pomoč       -       11.06.2018       -             -       Občina Črnomelj, odpravljanje posledic neurja.
005        Tehnična in druga pomoč       -       12.06.2018       -             -       Občina Črnomelj, odpravljanje posledic neurja.
006        Tehnična in druga pomoč       -       15.09.2018       -             -       Iskalna akcija pogrešane osebe, Grabrovec..
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Poplave in meteorne vode      -      14.01.2017      -      13:04      -      Črpanje vode zaradi taljenja snega
002      Požari v naravi oziroma na prostem      -      30.04.2017      -      1:35      -      Predčasno zagorel kres
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požar v objektih, nestanovanjske stavbe 01      -      13.03.2016      -      03:26      -      Gori hiša v naselju Gradac
002      Požar v objektih, nestanovanjske stavbe 02      -      13.03.2016      -      03:25      -      V Gradacu gori še en lesen bivalni objekt
003      Požar v objektih, nestanovanjske stavbe 03      -      14.03.2016      -      00:48      -      Ponovno je zagorelo na požarišču v Gradacu.

V letu 2015 nismo imeli nobene intervencije.

št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Tehnična in druga pomoč      -      06.01.2014      -      01:15      -      Sanacija počene cevi
002      Žled, žledolom      -      08.02.2014      -      14:00      -      Žledolom - Logatec
003      Žled, žledolom      -      09.02.2014      -      11:00      -      Žledolom - Logatec
004      Pogrešane osebe      -      01.03.2014      -      03:38      -      Iskanje pogrešane osebe - Jugorje
005      Pogrešane osebe      -      02.03.2014      -      05:40      -      Iskanje pogrešane osebe - Jugorje
006      Reševanje muca iz drevesa      -      28.03.2014      -      01:19      -      Reševanje muca iz drevesa, Gradac
007      Požari na sredstvih cestnega prometa      -      09.07.2014      -      00:57      -      Požar na osebnem vozilu v kraju Gradac.
008      Poplave in meteorne vode      -      05.08.2014      -      00:40      -      Črpanje vode iz stanovanjske hiše.
009      Poplave in meteorne vode      -      14.08.2014      -      7:51      -      Voda je zalila kletne prostore.
010      Poplave in meteorne vode      -      14.08.2014      -      5:28      -      Črpanje vode in postavitev vreč v kampu Podzemelj.
011      Tehnična in druga pomoč      -      24.11.2014      -      0:40      -      Odpiranje vrat reševalcem.
012      Požar v objektih, nestanovanjske stavbe      -      21.12.2014      -      1:23      -      Požar na drvarnici v Gradacu.
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požari v naravi oziroma na prostem      -      30.04.2013      -      01:00      -      Požari v naravi oziroma na prostem
002      Pogrešane osebe - 1. dan      -      29.09.2013      -      05:57      -      Iskanje pogrešane osebe - Dragomlja vas
003      Pogrešane osebe - 2. dan      -      30.09.2013      -      07:31      -      Iskanje pogrešane osebe - Dragomlja vas
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požar gospodarskega objekta      -      26.09.2012      -      03:30      -      Požar gospodarskega poslopja Metlika
002      Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov      -      28.10.2012      -      01:30      -      Prekinitev prometa na cesti Klošter - Stranska vas
003      Požar gospodarskega objekta      -      23.12.2012      -      01:31      -      Požar gospodarskega poslopja Gradac

V letu 2011 nismo imeli nobene intervencije.

št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požar v naravi      -      17.07.1010      -      00:30      -      Požar na polju v kraju Boršt
002      Požari v stanovanjskih objektih      -      08.08.2010      -      02:37      -      Požar v stanovanjski hiši Metlika
003      Poplave      -      19.09.2010      -      /      -      Poplave ob vodotokih mestne občine Ljubljana
004      Tehnična in druga pomoč      -      11.11.2010      -      02:06      -      Odstranitev podrtega drevesa v Gradacu
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Nesreče z nevarnimi snovmi      -      02.05.2009      -      01:47      -      Iztek goriva iz delovnega stroja
002      Nesreče v cestnem prometu      -      10.06.2009      -      01:19      -      Padec motorista
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Poplave      -      04.07.2008      -      00:57      -      Poplavljeni kletni prostori dveh hiš v Gradacu
002      Požar v objektih      -      04.08.2008      -      00:21      -      V stanovanjski hiši je zagorela jeklenka za plin
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požar na prometnih sredstvih      -      23.04.2007      -      00:21      -      Požar na osebnem vozilu v Gradacu
002      Požar v objektih      -      26.07.2007      -      01:06      -      Požar lesenega objekta na igrišču v Gradacu
003      Požar v objektih      -      16.08.2007      -      03:14      -      Požar v tovarni Beti Metlika
004      Poplave      -      18.09.2007      -      /      -      Poplave ob vodotokih občine Železniki
št      Dogodek            Datum            Trajanje            Dogodek (kratek opis)
001      Požar gospodarskega objekta      -      27.06.2006      -      04:06      -      Požar na gospodarskem poslopju v Kloštru
002      Požar v naravi      -      23.07.2006      -      00:16      -      Travniški požar v Gradacu