Reflektorji ob igrišču

Po dogovoru PGD Gradac in z KS Gradac, smo zamenjali potratne reflektorje z novimi LED.

Pri zamenjavi so nam stopili v pomoč gasilci PGD Metlika z lestvami.

Za pomoč, se jim najtopleje zahvaljujemo!

NA POMOČ!

Friday, 27 November 2020