Predstavitev dela z GVC 16/60

Piljenje taktičnih postopkov na GVC 16/60.

Ob enem tudi seznanitev dela operative GZ Metlika v letu 2020.

Predavatelj: - nam. poveljnika GZ Srečko Hrastar

Sunday, 09 February 2020