Vaja: »POŽAR V GRADU«

PGD GRADAC je v Soboto 26. 10. 2019 ob 18:00 uri izvajal vajo na objektu stari grad…

Ob 18:00 mimoidoči opazi dim, kateri se vali iz objekta v gradu, pokliče Regijski center za obveščanje (ReCO-112), da je prišlo do požara na poslopju, ter prosi za aktiviranje gasilcev.

ReCO po prejetem klicu alarmira domače društvo PGD GRADAC.

Poveljnik/vodja intervencije PGD GRADAC kasneje sam aktivira prijateljsko društvo iz GZ Semič PGD KOT-BREZJE, kateri zaradi logističnih izzivov in varnosti v cestnem prometu čakajo na poziv v prostorih PGD Gradac.

ReCO kasneje zaprosi za tiho alarmiranje PGD DOBRAVICE in PGD KRASINEC.

utrinki iz vaje v priloženih fotografijah …

Saturday, 26 October 2019