Slovo GVC 16_24

Naš stari GVC je končno dobil kupca. Kupili so ga v DVD Blagaj blizu Mostarja.

Po nekaj mesečnih dogovorih in usklajevanjih z državo, glede uvoza vozila v BiH, so se v društvu končno dogovorili za prevzem in vozilo odpeljali.

Utrinki iz prevzema …

Naj jim služi še na mnoga leta…

Saturday, 28 September 2019