2.Kup Gračanov

Spet smo se dobili skupaj in tokrat izpeljali 2. KUP GRAČANOV, ki ga enkrat letno, organizira eden izmed pobratenih gasilskih društev s skupnim imenom GRADAC.

To združenje sestavljajo naslednja pobratena društva in sicer: DVD Stari Gradac, DVD Gradec Pokupski, DVD Gradec Vrbovec, DVD Mali Gradac, DVD Gradac Karlovac, DVD Gradac Virovitica – vsi HR in PGD Gradac SLO.

Tokrat je 2. kup Gračanov organiziral DVD Mali Gradac. Zaradi nekaterih težav, je manjkal DVD Gradec Vrbovec od sedmih, vendar smo kljub temu, naš težko pričakovani 2.Kup Gračanov izpeljali in se vsi skupaj družili, najmlajši člani so tekmovali z vedrovko - brentačo in se ob tem lepo imeli. Sledilo je razglasitev rezultatov in tudi najboljšega na tekmovanju, ki je prejel prehodni pokal, vsi tekmovalci pa so prejeli spominsko medaljo in društvo pokal za udeležbo.

Naslednje leto je organizator 3.Kupa Gračanov PGD Gradac. zares smo se imeli lepo . sledijo fotografije iz dogodka…

NA POMOČ!

Sunday, 26 May 2019