123 let

V začetku tega obdobja smo se gasilci ukvarjali z urejanjem okolice gasilskega doma, in se manj ukvarjali z slikovnim zapisom našega dela, zato je tudi slikovnega gradiva žal zelo malo. V drugi polovici, je zapihal svež veter v gasilskem društvu, zato je tudi fotografiranega arhiva več. Dan je tudi večji poudarek na slikovni zapis in je zato tudi prikazano več fotografij. V PGD obstaja velik arhiv vseh fotografij. Tukaj so prikazane samo nekatere, ki Vas b odo spomnile na nekatera dogajanja…Želimo Vam veliko užitkov pri pregledovanju objavljenih slik, kakor tudi pri obujanju spominov na vsa ta leta, ki so tako hitro minila. (vodstvo PGD Gradac)

Tuesday, 01 January 2013